Słowo

Jest napisane

(1 - 20) z 65

znaleziono łącznie 65 razy w 65 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 65 razy w 65 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady