Słowo

Jeszcze

(1 - 20) z 76

znaleziono łącznie 82 razy w 76 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 82 razy w 76 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady