Słowo

Jezus

(1 - 20) z 517

znaleziono łącznie 520 razy w 517 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 520 razy w 517 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady