Słowo

Jezusa

(1 - 20) z 323

znaleziono łącznie 346 razy w 329 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 340 razy w 323 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady