Słowo

Jezusa

(1 - 20) z 324

znaleziono łącznie 347 razy w 330 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 341 razy w 324 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady