Słowo

Jezusa

(1 - 20) z 325

znaleziono łącznie 348 razy w 331 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 342 razy w 325 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady