Słowo

Jezusie

(1 - 20) z 75

znaleziono łącznie 75 razy w 75 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 75 razy w 75 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady