Słowo

Każdy

(1 - 20) z 125

znaleziono łącznie 144 razy w 134 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 135 razy w 125 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 9 razy w 9 wersetach.

Przekłady