Słowo

Kiedy

(1 - 20) z 176

znaleziono łącznie 190 razy w 181 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 185 razy w 176 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 5 razy w 5 wersetach.

Przekłady