Słowo

Które

(1 - 20) z 177

znaleziono łącznie 190 razy w 183 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 184 razy w 177 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady