Słowo

Który

(1 - 20) z 232

znaleziono łącznie 251 razy w 234 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 249 razy w 232 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady