Słowo

Który

(1 - 20) z 235

znaleziono łącznie 254 razy w 237 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 252 razy w 235 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady