Słowo

Który

(1 - 20) z 234

znaleziono łącznie 253 razy w 236 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 251 razy w 234 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady