Słowo

Którzy

(1 - 20) z 86

znaleziono łącznie 92 razy w 86 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 92 razy w 86 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady