Słowo

Kto

(1 - 20) z 101

znaleziono łącznie 113 razy w 104 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 109 razy w 101 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 3 wersetach.

Przekłady