Słowo

Lub

(1 - 20) z 180

znaleziono łącznie 246 razy w 184 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 242 razy w 180 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady