Słowo

Mówi

(1 - 20) z 348

znaleziono łącznie 365 razy w 349 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 364 razy w 348 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady