Słowo

Mówią

(1 - 20) z 59

znaleziono łącznie 59 razy w 59 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 59 razy w 59 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady