Słowo

Mówiąc

(1 - 20) z 356

znaleziono łącznie 357 razy w 356 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 357 razy w 356 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady