Słowo

Mi

(1 - 20) z 228

znaleziono łącznie 245 razy w 230 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 243 razy w 228 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady