Słowo

Mnie

(1 - 20) z 420

znaleziono łącznie 503 razy w 420 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 503 razy w 420 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady