Słowo

Mu

(1 - 20) z 592

znaleziono łącznie 639 razy w 596 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 635 razy w 592 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady