Słowo

Mu

(1 - 20) z 591

znaleziono łącznie 636 razy w 595 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 632 razy w 591 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady