Słowo

My

(1 - 20) z 129

znaleziono łącznie 135 razy w 130 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 134 razy w 129 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady