Słowo

Na

(1 - 20) z 990

znaleziono łącznie 1163 razy w 1001 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1149 razy w 990 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 14 razy w 11 wersetach.

Przekłady