Słowo

Na

(1 - 20) z 989

znaleziono łącznie 1163 razy w 1000 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1149 razy w 989 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 14 razy w 11 wersetach.

Przekłady