Słowo

Nie

(81 - 100) z 2033

znaleziono łącznie 2612 razy w 2087 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2521 razy w 2033 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 91 razy w 54 wersetach.

Przekłady