Słowo

Niektórzy

(1 - 20) z 62

znaleziono łącznie 65 razy w 63 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 64 razy w 62 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady