Słowo

Niemu

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 19 razy w 19 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady