Słowo

O

(1 - 20) z 238

znaleziono łącznie 268 razy w 250 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 256 razy w 238 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 12 razy w 12 wersetach.

Przekłady