Słowo

Odpowiedziawszy

(1 - 20) z 118

znaleziono łącznie 119 razy w 118 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 119 razy w 118 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady