Słowo

Ojca

(1 - 20) z 162

znaleziono łącznie 178 razy w 164 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 176 razy w 162 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady