Słowo

Oto

(1 - 20) z 232

znaleziono łącznie 241 razy w 232 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 241 razy w 232 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady