Słowo

Pana

(1 - 20) z 293

znaleziono łącznie 318 razy w 306 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 304 razy w 293 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 14 razy w 13 wersetach.

Przekłady