Słowo

Piotra

(1 - 20) z 30

znaleziono łącznie 30 razy w 30 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 30 razy w 30 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady