Słowo

Po

(1 - 20) z 179

znaleziono łącznie 189 razy w 180 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 188 razy w 179 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady