Słowo

Podniósłszy się

(1 - 20) z 46

znaleziono łącznie 47 razy w 46 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 47 razy w 46 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady