Słowo

Pomazańca

(1 - 20) z 303

znaleziono łącznie 322 razy w 304 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 321 razy w 303 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady