Słowo

Pomazańca

(1 - 20) z 302

znaleziono łącznie 321 razy w 303 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 320 razy w 302 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady