Słowo

Pomazańca

(1 - 20) z 304

znaleziono łącznie 323 razy w 305 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 322 razy w 304 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady