Słowo

Pomazaniec

(1 - 20) z 122

znaleziono łącznie 123 razy w 122 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 123 razy w 122 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady