Słowo

Potem

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 24 razy w 22 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady