Słowo

Powiedział

(1 - 20) z 680

znaleziono łącznie 701 razy w 681 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 700 razy w 680 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady