Słowo

Przed

(1 - 20) z 184

znaleziono łącznie 199 razy w 185 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 198 razy w 184 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady