Słowo

Przez

(1 - 20) z 643

znaleziono łącznie 731 razy w 654 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 720 razy w 643 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 11 razy w 11 wersetach.

Przekłady