Słowo

Przychodzi

(1 - 20) z 89

znaleziono łącznie 92 razy w 91 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 90 razy w 89 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady