Słowo

Przyszedłszy

(1 - 20) z 75

znaleziono łącznie 77 razy w 76 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 76 razy w 75 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady