Słowo

Słowa

(1 - 20) z 48

znaleziono łącznie 49 razy w 49 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 48 razy w 48 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady