Słowo

Sam

(1 - 20) z 88

znaleziono łącznie 89 razy w 88 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 89 razy w 88 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady