Słowo

Stał się

(1 - 20) z 74

znaleziono łącznie 75 razy w 75 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 74 razy w 74 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady