Słowo

Stało się

(1 - 20) z 132

znaleziono łącznie 137 razy w 133 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 136 razy w 132 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady