Słowo

Syna

(1 - 20) z 91

znaleziono łącznie 102 razy w 94 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 99 razy w 91 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady