Słowo

Tak

(1 - 20) z 224

znaleziono łącznie 246 razy w 233 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 237 razy w 224 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 9 razy w 9 wersetach.

Przekłady