Słowo

Także

(1 - 20) z 182

znaleziono łącznie 239 razy w 184 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 237 razy w 182 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady