Słowo

Tak, jak

(1 - 20) z 211

znaleziono łącznie 216 razy w 213 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 214 razy w 211 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady