Słowo

Ten

(1 - 20) z 255

znaleziono łącznie 269 razy w 258 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 266 razy w 255 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady