Słowo

Teraz

(1 - 20) z 190

znaleziono łącznie 196 razy w 190 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 196 razy w 190 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady