Słowo

To

(1 - 20) z 333

znaleziono łącznie 358 razy w 336 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 355 razy w 333 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady